Gizlilik Politikası Beyannamesi


Euro Display Srl şirketi, bu siteye gelen her bir Ziyaretçinin/Müşterinin mahremiyetine saygı göstermektedir. Bu nedenle, bu internet sitesi yoluyla sağlanan verilerin toplanması ve kullanımı, işbu Gizlilik Politikası Beyannamesi’nin kayıtlarına, şartlarına ve kurallarına göre gerçekleştirilecek olup, toplanan bütün bilgilerin gizliliğini garanti etmek ve Ziyaretçinin/Müşterinin haklarını korumak için daima doğruluk ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak hareket edilecektir.

Bütün veriler, İtalyan Hukukunun D.Lgs. 196/03 nolu kanun hükümlerine ve tadillerine göre işlenecektir. Işbu beyanname, münhasıran bu internet sitesinde toplanan bilgiler için uygulanacaktır.

GİZLİLİK BEYANNAMESİ

Toplanan bilgiler, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

Genel olarak:
Taraflar arasındaki sözleşmeden doğan gereksinimlere ilişkin olarak ve müteakip hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklere istinaden;
* Yönetsel, organizasyonel, istatistiki, idari ve finansal nedenlerle
* Etkili bir yönetim ve ticari ilişkinin kurulması için;
* Vergi hukukundan ve medeni hukuktan doğan yükümlülüklerin yönetilmesi ve diğer sair yükümlülüklerin ya da sorumlulukların yerine getirilmesi için;
* Yürürlükteki mevzuattan ya da sözleşmesel yükümlülüklerden doğan rutin yazışmalar için.

Özellikle:
* Bu internet sitesinin içeriğini iyileştirmek ve güncellemek için,
* Bu internet sitesinin sayfalarının her bir ziyaretçi için içeriğinin ve sayfa düzeninin özelleştirilmesi için,
* Ziyaretçilerin internet sitesindeki mevcut güncellemeler hakkında bilgilendirilmesi için,
* Pazarlama faaliyetleri hususunda müşterilerle irtibat kurulması için.

Toplanan veriler münhasıran internet sitesinin sahibi tarafından işlenecektir. Gerçekleştirilen bütün iletişimin kanuni yükümlülüklere uygun olduğu düşünüldüğünde, veriler Şirketle ortaklık ilişkisi içinde faaliyet gösteren diğer şirketlere ve/veya profesyonel şahıslara iletilebilir:

Acentelerden, iştiraklerden, ortaklardan ve ticari bilgi şirketlerinden oluşan şebekemize;
* Taşeronluk şirketleri, tedarikçiler, distribütörler, perakendecilere;
* Faktoring şirketleri, kredi kurumları, bankalar, kredi tahsilat kurumlarına,
* Sigorta şirketlerine;
* Taşıma şirketlerine;
* Hukuk büroları, avukatlar, ilgili meslek erbabı ve danışmanlara;
* Cebri icra gücü olan yetkili makamlara ve/veya kuruluşlara.

Sunulan bilgi ayrıca acentelerimiz, distribütörlerimiz, perakendecilerimiz ve ticari ortaklarımız tarafından İtalya içinde ya da dışında kullanılabilir, bir yerden diğer bir yere gönderilebilir. Internet sitesi üçüncü şahıslar adına fiyat, fiyat listesi ve sair ticari bilgi taleplerini kolaylaştırmak için kullanılıyorsa, veriler talep edilen ürünleri ya da hizmetleri temin eden şirket tarafından zorunlu olarak sunulacak ve işlenecektir.

Gizlilik Beyannamesini hazırlayan Şirket, hak sahiplerince yöneltilen talepler doğrultusunda güncellenmiş işbirliği listesini sunacaktır.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Veri transferi, aşağıdaki biçimlerde ve aşağıdaki güvenlik tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilecektir:
* Veriler yazılı biçimde ve/veya manyetik, elektronik ve telemetrik destekle işlenecektir;
* Veri işlemeye ilişkin risklerin analiz edilmesi ve asgari güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere gerekli karşı tedbirlerin uygulanması;
* Sadece düzenli olarak bu işle görevlendirilmiş kişilere açık olan seçilmiş ve yetkili erişim ile;
* Enformatik desteğiyle işlenen verilerin güvenliği, şifreli, anti-virüs ve anti-spam programlı bir sistemle sağlanacak olup, düzenli bir “yedekleme” ile sunulan bütün verilerin güvenlik kopyası alınacaktır.
* Kağıt üstündeki belgelerin güvenliğinin teminatı, bu gibi belgelerin bu işe ayrılmış arşivlerde sadece düzenli olarak bu işle görevlendirilmiş kişilere açık olan seçilmiş ve yetkili bir erişim ile sağlanacaktıre;

En nihayetinde, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı asgari güvenlik tedbirlerinin alınacağı garantisi verilmektedir.

FİNANSAL BİLGİLER

İnternet sitesinde farklı ürünler ve/veya hizmetler satılabilir ya da tanıtılabilir.

Satım durumunda, ilgili olduğu düşünülebilecek her nevi bilginin sunulması gerekecektir, ama bu bilgi talebi daha çok ad ve soyad, adres, kredi kartı numarası ve e-posta adresi yönünde olacaktır. Genellikle işlem üçüncü taraflarca, on-line bir ödeme sistemi üzerinden yapılacak olup, Şirket herhangi bir ticari bilgiyi almayacaktır ya da toplamayacaktır.

Şirketin finansal bilgileri alması halinde, Şirket bu bilgileri kimseye devretmemeyi, iletlememeyi ve yollamamayı taahhüt eder, meğer ki ilgili talep kanuni bir merciden ya da mahkemeden gelmiş olsun ya da finansal işlemin tamamlanması için gerekli olsun.

Yetkisiz bir alım-satım işleminden doğan bir uyuşmazlık vuku bulduğu takdirde, Şirket finansal bilgileri mevzuata uygun bir şekilde ve ihtilafı çözmekle görevli kişilere iletebilir.

E-POSTA ADRESİ VE İRTİBAT BİLGİLERİ

Şirket tarafından sunulan bilgilerin önemli bir bölümü, Ziyaretçilerine ve Müşterilerine bilgi sunulmasıdır. Bu nedenle, Ziyaretçi/Müşteri Şirketten ve acentelerinden,distribütörlerinden ve ticaret ortaklarından gelen bilgileri e-posta, faks, telefon, posta ve sair diğer yollardan almayı açıkça kabul etmektedir. Ziyaretçi/Müşteri, satın alınan ürün ya da hizmete ilişkin bilgileri almayı açıka kabul etmektedir. Bu bilgilere, Şirketin Ziyaretçinin/Müşterinin menfaatine olduğunu düşündüğü güncellemeler ya da potansiyel olarak fayda sağlayacağı düşünülen diğer ürünlere ya da hizmetlere ilişkin bilgiler de dahildir.

Şirket, Ziyaretçilerin/Müşterilerin üçüncü şahıslardan reklamlar ve ticari bilgiler almasına neden olabilecek işlere girişebilir ve ticari ilişkiler kurabilir.

ZİYARETÇİLERİN/MÜŞTERİLERİN TANINMASI

Şirketi bir ürünü ya da hizmeti kullanıldığında ya da satın alındığında, Ziyaretçi/Müşteri isminin ve verdiği bütün diğer bilgilerin reklam ve promosyon kampanyalarında kullanılmasına açıkça muvafakat etmektedir. Şirket, ayrıca bu tür verileri Pazar araştırması, pazarlama, reklamcılık ve promosyon amaçlarıyla da kullanacaktır.

FİYAT TEKLİFİ VE BİLGİ TALEBİ

Bir Ziyaretçi/Müşteri bilinen üçüncü şahıslarca veri işlenmesi için gerekli olduğu takdirde Şirketten fiyat teklifi ya da daha fazla bilgi talebinde bulunduğunda, Şirketin bu gibi üçüncü şahıslar tarafından incelenen veriler üzerinde kontrolü kalmaz ve bu nedenle güvenlik güvencesi veremez. Fiyat teklifi ya da daha fazla bilgi için açıkça talepte bulunulduğunda, Ziyaretçi/Müşteri talebinin gerçekleştirilmesi için verilerinin üçüncü şahıslara iletilmesini açıkça kabul etmiş olmaktadır. Şirket, Ziyaretçilerine/Müşterilerine herhangi bir bilgiyi sunmadan ya da işlemi gerçekleştirmeden önce bu gibi üçüncü şahısların Gizlilik Beyannamelerini dikkatle okumalarını tavsiye etmektedir.

COOKIE’LER

Cookie’ler, iştirakçilere verilecek komisyonların kaydının tutulması ve internet sitesine erişimin gözlemlenmesi için kullanılabilir. Ziyaretçi/Müşteri hangi arama motorunun, internet sitesinin, anahtar kelimelerin vb. Siteye Ziyaretçi/Müşteri getirdiğini, hangi sayfaların ziyaret edildiğini, hangi web tarayıcının kullanıldığını belirlemek üzere testlerin yapılması ve istatistiklerin tutulması için cookie’lerin kullanımını açıkça kabul etmektedir. Bu nedenle farklı servis sağlayıcılar kullanılabilir. Bu tür bilgilerin toplanması internet sitesinin promosyonunun yapılmasına, daha faydalı ve ilgi çekici içeriklerin geliştirilmesine ve gelişim alanlarının tanımlanmasına yardımcı olacaktır.

Automatic collection of non-personal data

When using the Site non-personal information may be collected (for example, the browser you used to visit the site). When you visit the Site cookies could be installed on your computer. The cookie does not allow in any way to identify you and will only record anonymously information about the consultation of the Site in order to allow better access to the Site or for statistical reasons. Your computer will let you block cookies, although this could result in incorrect display of some pages.

The computer systems and software procedures for running this site automatically could acquire, during normal operation, some personal data that are later sent implicitly through the Internet communication protocols.
This is information sometimes could, through processing and association with data held by third parties, identify users/visitors (eg. IP address, domain names of computers used by users/visitors connecting to the site, etc.).

These data are used only to obtain statistical information (anonymous) and to check the proper functioning of the site. They are deleted immediately after processing. No data from the web service will be communicated or spread, except to fulfill the obligations required by laws, regulations or laws.

Google analytics informativa privacy

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (Google). Google Analytics uses cookies which are text files that are placed on your computer to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on its servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties unless required by law or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, but this may prevent you from using all the features of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. For more information read Google's privacy policy here .

Cookie Law

Legislative Decree 69/2012 e 70/2012 (Italian Law)

COOKIE TYPE DURATION DESCRIPTION
Cookie Header Persistent 1 year In the header of each page on this web site you will see a message alerting you of our privacy and cookie policy. If you saw this message once and our communication is clear, you probably don't want to read it on every page. We use a cookie to remember your acceptance and do not show it again later. User data is anonymous.
Google Analytics To understand how people use our site, and to identify problems, we use Google Analytics. Most web sites use a kind of analysis program such as this. The data collected helps us to see how many people visit our site, the country from which they come, how many pages they visited, how fast our site is loaded, and so on.
Navilytics Navilytics is a website analytic tool that tracks all visitor actions, allowing us to then playback each visitor's browsing session, view mouse movement and click heatmaps, scrollmaps, and similar informations.

Can I block the installation of cookies?

You can configure your web browser to prevent the acceptance of cookies from all web sites or only certain sites .
The links below describe how to change cookie settings for major browsers . More information is available in the help menu of the browser .

Cookies settings in Chrome

Cookies settings in Firefox

Cookies settings in Internet Explorer

Cookies settings in Safari (Mac)

Cookies settings in Safari (iPhone / iPad)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA/FESİH

Ziyaretçi/Müşteri verilerinin Şirket tarafından işlenmesine aşağıdaki irtibat noktalarıyla temas kurarak engelleyebilir. Bu takdirde, Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak veri işlemeye devam etme ve Ziyaretçi/Müşteri ile yeni bir inisiyatife girişmeme hakkını saklı tutar.

Euro Display Srl
Via Gandhi, 21
10051 Avigliana, Torino
Italya Tel: +39/011-954-1015
Fax: +39/011-954-1017
E-posta:
Sicile Kayıtlı İş Merkezi: Via Rivoli, 11 – 10090 Rosta, Torino – Italya

Özellikle, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerden dolayı veri temininin zorunlu olduğu ve bu nedenle bu tür verilerin temininin reddinin Şirketin sözleşmesel ilişkiye devam etmesini imkansız hale getireceği vurgulanmalıdır. Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerden doğmayan veri temininin reddi, süreç içinde Şirket tarafından değerlendirilecek olup Şirket, söz konusu ticari ilişkinin yönetimiyle bağlantılı olarak talep edilen verinin önemine göre bu tür talepleri kabul edip etmeme kararını verecektir.

UYGULANACAK HUKUK

Işbu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıklar İtalya’nın Torino kentinde tahkim yoluyla çözülecektir.

Son Haberler

Arama Site

©1999-2018 Euro Display Srl. Bütün Hakları Saklıdır. | Son Güncelleme: 21/03/2018
KDV No.: IT06279920018 | R.E.A. Torino n. 775476 | Reg.Imp.Torino IT06279920018